Vážené kolegyně, vážení kolegové,
příprava sborníku ML 2011 se chýlí ke konci, prosíme proto níže uvedené autorky, které ještě nezaslaly své autorské korektury, aby tak učinily nejpozději do 16. 3. 2014 na mail zuzana.indrova@seznam.cz.
Chybějící korektury se týkají autorek: Dana Mačudová, Martina Navrátilová, Eliška Vejrychová, Lucia Luptáková, Pavlína Žídková, Natalia Prosolenko, Petra Kelčíková, Eva Urbanová.
Prosíme autorky, aby vzaly na vědomí, že jejich příspěvky budou ze sborníku vyřazeny, pokud své korektury nezašlou ve stanoveném termínu.
(V případě, že máte již změněné adresy a email s korekturami jste nedostaly, napište prosím na výše uvedenou adresu.)

Publikováno | Autor: admin | Napsat komentář

Pozvánka

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Ústřední témata letošního ročníku jsou:

  • neustále se měnící svět a jeho jazyková reflexe: změny v politice, kultuře, myšlení a jejich sémantická reprezentace,
  • měnící se potřeby interakce a změny diskurzu: mezigenerační komunikace, interkulturní komunikace, mezijazyková komunikace, komunikace mezi etniky a regiony,
  • prototypické a/vs. specifické, obecné a/vs. individuální, centrální a/vs. periferní, univerzální a/vs. ideoetnické, autonomní a/vs. závislé…: diference, nebo interakce?
  • jazykové korpusy jako zdroje dat a jako funkční komputační nástroje pro analýzu: reprezentativnost korpusů, automatické značkování a identifikace, korpusová lingvistika.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dear colleagues, for an English letter of invitation and the application form, please go to the section „Ke stažení.“

Publikováno | Autor: admin | Napsat komentář